Våra samarbetspartners

Simovits Consulting är ett litet företag och kan på så sätt inte naturligt täcka alla kunders behov med personal. Simovits Consulting har samarbetspartners i syfte att fylla luckor då en kund har ett större behov som kräver en större konsultinsats.