Due Diligence

Due diligence är en sammanfattande term för att analysera ett företag eller en produkt. Oftast så genomförs en due diligence vid uppköp och sammanslagningar såväl som då riskkapitalister bedömer en investering i ett företag. Det egna företaget kan även genomföra en due diligence på egna produkter i konceptstadiet. Simovits Consulting ser till att en adekvat teknisk genomgång genomförs i ovanstående sammanhang. 

En teknisk due diligence genomförs ofta inte i en så stor omfattning som önskat, vilket kan leda till oönskade avskrivningar. Detta på grund av att IT-verksamheten eller IT-tekniska produkter och patent inte har bedömts på korrekt sätt eller att arbetet utförts av konsulter som inte förstår den tekniska innebörden i det som analyseras.

En teknisk due diligence kan omfatta följande områden:

  • Möjlighet att slå ihop två IT-avdelningar
  • IT-tekniska synergieffekter vid sammanslagning
  • Teknisk värdering av patent och möjlighet att försvara detta
  • Granskning av IT-tekniskt produktkoncept och huruvida detta koncept står sig på marknaden
  • Möjlighet att infoga en produkt till den egna produktfamiljen.

Exempel på tjänster vi levererar

En bra genomförd teknisk due diligence skiljer sig inte från en säkerhetsgranskning. Genom att tillämpa samma metodik som vid säkerhetsgranskningar kan en säker bedömning göras. Enda skillnaden mellan en säkerhetsgranskning och en due diligence är frågeställningen inför uppdraget.  

Vi kan på begäran uppvisa referenser på uppdrag utförda inom detta område.