Medarbetare

Mikael Simovits

Mikael, grundare och VD, arbetar som senior konsult avseende IT och Informationssäkerhet i större projekt. Mikael är från början civilingenjör i elektroteknik och kryptolog, han har även publicerat en bok i ämnet. Mikael har undervisat vid både Chalmers Tekniska Högskola och KTH/SU. Han jobbar nu med att leda och strukturera IT och informations-säkerhetsarbete hos våra kunder. Mikael har även en CISSP examen.

070-741 51 62
Filip Crona

Filip har en doktorsexamen i molekylär utvecklingsbiologi. Han har även erfarenhet av att arbeta med läkemedelsproduktion som uppfyller GMP-krav. Hos oss arbetar Filip med informationssäkerhet vilket exempelvis omfattar kravställning, projektledning, utbildning, BCP-arbete, samt upprättande av ramverk enligt standarder ISO27000 inom informationssäkerhet, och ISO20000 inom IT-tjänstehantering. Filip innehar certifieringarna CISSP och ITIL.

073-655 10 78
James Dickson

James har en magisterexamen i datavetenskap, han har tidigare arbetat med programmering för säkerhetskritiska system. James arbetar först och främst med granskningar och penetrationstester, men arbetar även med att stödja och strukturera säkerhetsviktiga IT-projekt så som att leda kravställningsarbete, utvecklingsmetodik, framtagning av acceptanstester och leda acceptanstestarbetet. James är även en certfierad CISSP.

073-600 36 35
Tomas Forsberg

Tomas har arbetat som seniorkonsult sedan 1997 hos oss. Tomas var bland de första konsulterna i Sverige som blev CISA-certifierad. Han är från början civilingenjör i teknisk fysik och har arbetat med elkraftteknik innan han halkade in på IT-området för att sedan helt och hållet arbeta med IT- och informationssäkerhet 1995. Tomas är först och främst analytiker och arbetar med säkerhetsanalyser av komplexa IT-system samt uppdrag relaterade till Due Diligence. 

070-787 58 89
Peter Hildeblom

Peter Hildeblom har tidigare studerat IT-forensik och informationssäkerhet på högskolan i Halmstad. Peter skrev sitt examensarbete om utvinning av volatil data för dekryptering av Truecrypt system, partitioner och containrar. I samband med detta deltog Peter i utvecklingen av programvaran DFEAT (Digital Forensics Encryption Analysis Toolkit), vilket är en verktygslåda som bland annat kan användas till RAM-utvinning och dekryptering. Med sitt breda intresse för både informationssäkerhet och IT-säkerhet så arbetar Peter främst med uppdrag inom säkerhetsgranskningar. Peter innehar certifieringarna GPEN (GIAC Penetration Tester) och GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester).

073-647 51 46
Tiina Loukusa Hyttnäs

Tiina är civilingenjör inom informationsteknologi från Uppsala Universitet. Tiina skrev sitt examensjobb om RFID som inpasseringslösning. Med sitt intresse för teknik och IT jobbar Tiina främst med teknisk IT säkerhet, så som IT-säkerhetsgranskningar, IT-forensiska analyser samt sårbarhetsskanningar och penetrationstester. Tiina innehar certifieringarna CISSP, GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

073-930 24 49
Anders Lundman

Anders är teknologie doktor i matematik från KTH. Hans matematiska arbete har handlat om att lösa forskningsproblem genom att kombinera metoder från olika delar av matematiken, så som algebra, geometri och kombinatorik med egenutvecklade metoder. Utöver detta har Anders också erfarenhet av att analysera big data från bland annat medicinforskning och fordonsindustri samt programmering. Hos oss arbetar Anders med bland annat analys av komplexa IT-system och krypteringslösningar, säkerhetsgranskningar samt ledningssystem för informationssäkerhet. Anders är även en certifierad GIAC Penetration Tester (GPEN).

073-946 78 77
Victor Sedin

Victor är civilingenjör från KTH inom teknisk fysik. Hans examensarbete använde en kombination av analytiska och numeriska metoder för att undersöka hur materia rör sig inuti diskreta kosmologiska modeller. Victor har ett brett intresse av IT och informationssäkerhet, här har han främst arbetat med due diligence, men även med kravställning och granskning av tekniska säkerhetsprodukter.

072-253 44 04
Peder Sparell

Peder är civilingenjör inom Datateknik från KTH. Hans examensarbete behandlade effektiv knäckning av lösenordsfraser och ledde till årets stipendium för bästa examensarbete 2015 från ISACA. Peder har tidigare arbetat som systemutvecklare och allmän tekniker inom det lite mer fysiska säkerhetsområdet, men har nu på grund av sitt stora intresse för IT-säkerhet bytt fokus för att bli specialist inom detta hos Simovits Consulting, med störst inriktning mot teknisk IT-säkerhet och IT-forensik. Peder är dessutom en certifierad GIAC Penetration Tester (GPEN), GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN), samt Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) .  

076-061 44 04
Petter Stymne

Petter har i grunden en magisterexamen inom elektronik. Petters ex-jobb behandlade FPGA:er och hur de hanteras av standarder för säkerhetskritiksa system inom industrin, flyg, tåg samt bilar.  Innan Petter började sin anställning hos oss var han konsult inom ett stort Svenskt industriföretag inom forskning och utveckling. Hos oss kommer Petter att främst jobba med teknisk IT-säkerhet. Förutom sin magisterexamen är Petter även en Giac Certified Forensic Analyst (GCFA).

070-091 44 04