Informationssäkerhet / Cyber security

Informationssäkerhet är ett begrepp som blir allt viktigare i alla organisationer. Allt mer blir reglerat, antingen genom lagstiftning, branschvisa regelverk och best practice, eller interna policies eller genom ingångna avtal mm. Vi har lång erfarenhet av ett flertal regelverk gällande informationssäkerhet.

Allt viktigare med IT-säkerhet hos större organisationer

Hos större organisationer som hanterar ett stort antal servrar blir IT-säkerhetsarkitekturen allt viktigare. En säkerhetsarkitektur kan bestå av olika skalskydd, intrångsskydd och andra sätt att skydda infrastruktur och data. Vi har en bred erfarenhet inom ett flertal IT-arkitekturella områden. En annan viktig del inom informationssäkerhet är att man har en kontinuitetsplanering, både ur ett IT-perspektiv men även ur ett verksamhetsperspektiv. Här har vi erfarenhet av tjänster såsom BIA, BCITA, BCP samt incidenthantering.

ISO 27000

ISO 27000-serien är en samling säkerhetsstandarder som utgivits av standardiseringsorganisationen ISO. I Sverige betecknas serien ofta SS-ISO/IEC 27000. Det handlar om verktyg som ett företag eller en organisation kan välja att utgå ifrån i sitt arbete med informationssäkerhet för att internt eller externt påvisa att man har rätt säkerhetsnivå med tanke på den information som hanteras. Även om man inte vill certifieras kan det finnas ett stort värde att internt ha sett över var man står i förhållande till de områden som hanteras i standarden.

Extern & objektiv granskning av er informationssäkerhet

Vi garanterar er leverans inom den tidsram som vi kommer överens om och alla våra konsulter har en akademisk examen med  olika certifieringar från tunga aktörer på marknaden. Låt oss göra en extern och objektiv granskning av ert företags informationssäkerhet. Det ger er en bra grund att stå på när ni ska besluta hur ni ska gå vidare.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för att få mer information om hur vi kan hjälpa er organisation eller ert företag med informationssäkerhet som är anpassad efter den hotbild just ni har här >>