IT-forensisk undersökning

En IT-forensisk undersökning används att säkra spår i ett IT-system. Ofta handlar det om att avgöra vad som hänt, när det hänt och hur det hänt. Exempel på typiska IT-forensiska utredningar är:

  • Undersökning när skadlig kod upptäckts. Genom en IT-forensisk undersökning analyseras hur den skadliga koden nått systemet, när det inträffat och hur den skadliga koden påverkat systemet.
  • Granskning av informationsläckage. En IT-forensisk undersökning kan svara hur affärshemlig information läckt ut från ett företag.
  • Stöd vid brottsutredningar. En IT-forensisk undersökning kan användas för att samla bevis vid en brottsutredning. 
Simovits Consulting har personal som innehar certifieringarna GCFE (GIAC Certified Forensic Examiner) och GCFA (GIAC Certified Forensic Analyst).