IT-säkerhet

Att kravställa är en mycket viktig faktor för att projektet skall lyckas utan att överskrida budget. Att kravställa avseende säkerhet är om möjligt än mer viktigt.

Kravställning gällande IT-säkerhet

Kommer IT-säkerheten in för sent i ett projekt kan det innebära extra kostnader. Vi har en stor erfarenhet av säkerhetskravställningar vid IT-outsourcing, upphandling, systemutveckling m.m.
Vi kan hjälpa er både att skriva säkerhetskravställningar och att gå igenom dem så att de fokuserar på rätt krav och ni undviker helt onödiga förseningar eller kostnader på grund av ogenomtänkta krav.
Det är också viktigt att man innan lansering granskar produkten.  En granskning kan ske på flera olika sätt. För att minimera onödiga risker, förseningar och att lösningar behöver byggas om, är det viktigt att säkerhetsgranskningar sker tidigt i projektet, gärna redan i designstadiet.
För granskning av produkter/lösningar som antingen är i produktion, eller är redo för produktionssättning, är sårbarhetsskanning och penetrationstest två granskningar som kan används för identifiera svagheter.

Har ni redan drabbats av en hackerattack eller annan typ av dataintrång?

Har man drabbats av en hackerattack, dataintrång eller DDoS-attack så erbjuder vi tjänster inom såväl IT-forensik som en genomgång av skalskydd och hantering av verksamheten vid oförutsedda händelser och störningar. Vi har lång erfarenhet inom området och hjälper er snabbt att minimera skadan och minska risken för liknande händelser. Vi föreslår även åtgärder som minskar konsekvenserna av liknande händelser, exempelvis genom att ta fram reservrutiner.

Vad erbjuder vi mer inom IT-säkerhet?

Simovits Consulting garanterar leverans inom den tidsram som vi tillsammans kommit överens om. Vår service är professionell samt kommunikativ.  Många företag tror att de har bättre IT-säkerhet än vad de i verkligheten har. Bli inte överraskad, var proaktiv och låt oss genomföra en extern och objektiv granskning av er IT-säkerhet. Det ger en bra grund att gå vidare ifrån.

Kontakta oss

För mer information om hur vi kan hjälpa er med IT-säkerhet så är ni välkomna att kontakta oss >>