Kontinutetsplanering

I och med att IT är en central del i många verksamheter så relateras ofta kontinuitetsplanering och kontunuitetslösningar enbart mot IT. Kontinutetsplanering omfattar både ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.

Kontinutetsplanering ur ett verksamhetsperspektiv: Denna del omfattar hela verksamheten så som alternativ arbetsplats och kommunikationsstrategi mot media och kunder. Verksamheten är naturligtvis beroende av IT, men i detta läge är vissa system viktigare än andra. Ur ett kontinuitetsperspektiv är det viktigt att verksamheten kan ange hur kritiska olika IT-funktioner är för verksamheten.

Kontinutetsplanering ur ett IT-perspektiv:  För IT innebär verksamhetens systemkrav att olika typer av IT-arkitekturella beslutas. Detta innefattar beslut avseende redundans i servrar och serverhallar samt vilka och hur många system som omfattas.

Exempel på tjänster vi levererar

  • BIA (Business Impact Analysis): Denna analys ger svar på hur verksamheten påverkas vid olika typer av avbrott, där enskilda eller samtliga system är otillgängliga för verksamheten.Analysen tar även hänsyn till lagkrav och kontrakt samt vid analysen etablerade reservrutiner. Analysens mål är att prioritera IT-system ur ett verksamhetsperspektiv där hänsyn tas till kostnad samt förlorat anseende.
  • BCITA (Business Continuity IT-architecture): Att för olika typer av klassade system ta fram standardiserade lösningar för att system skall möta verksamhetens tillgänglighetskrav, även vid större incidenter.
  • BCP (Business Continuity Plan): Simovits Consulting har erfarenhet att ta fram planer för hur IT-miljö skall återställas i händelse av haveri. BCP för IT-verksamhet omfattar organisation, processer, teknik och kommunikation med verksamheten.
  • Incidentövningar: Ta fram scenarios för att öva IT-avdelningen på att hantera olika typer av incidenter. Detta kan även omfatta konkreta svängningstester. Dessa övningar organiseras i samråd med kunden.

Vi kan på begäran uppvisa referenser på uppdrag utförda inom detta område.