Mikael Simovits

Mikael, grundare och VD, arbetar som senior konsult avseende IT och Informationssäkerhet i större projekt. Mikael är från början civilingenjör i elektroteknik och kryptolog, han har även publicerat en bok i ämnet. Mikael har undervisat vid både Chalmers Tekniska Högskola och KTH/SU. Han jobbar nu med att leda och strukturera IT och informations-säkerhetsarbete hos våra kunder. Mikael har även en CISSP examen.

Telefon: 
070-741 51 62