Peder Sparell

Peder är civilingenjör inom Datateknik från KTH. Hans examensarbete behandlade effektiv knäckning av lösenordsfraser och ledde till årets stipendium för bästa examensarbete 2015 från ISACA. Peder har tidigare arbetat som systemutvecklare och allmän tekniker inom det lite mer fysiska säkerhetsområdet, men har nu på grund av sitt stora intresse för IT-säkerhet bytt fokus för att bli specialist inom detta hos Simovits Consulting, med störst inriktning mot teknisk IT-säkerhet och IT-forensik. Peder är dessutom en certifierad GIAC Penetration Tester (GPEN), GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN), samt Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) .  

Telefon: 
076-061 44 04