Peter Hildeblom

Peter Hildeblom har tidigare studerat IT-forensik och informationssäkerhet på högskolan i Halmstad. Peter skrev sitt examensarbete om utvinning av volatil data för dekryptering av Truecrypt system, partitioner och containrar. I samband med detta deltog Peter i utvecklingen av programvaran DFEAT (Digital Forensics Encryption Analysis Toolkit), vilket är en verktygslåda som bland annat kan användas till RAM-utvinning och dekryptering. Med sitt breda intresse för både informationssäkerhet och IT-säkerhet så arbetar Peter främst med uppdrag inom säkerhetsgranskningar. Peter innehar certifieringarna GPEN (GIAC Penetration Tester) och GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester).

Telefon: 
073-647 51 46