Tiina Loukusa Hyttnäs

Tiina är civilingenjör inom informationsteknologi från Uppsala Universitet. Tiina skrev sitt examensjobb om RFID som inpasseringslösning. Med sitt intresse för teknik och IT jobbar Tiina främst med teknisk IT säkerhet, så som IT-säkerhetsgranskningar, IT-forensiska analyser samt sårbarhetsskanningar och penetrationstester. Tiina innehar certifieringarna CISSP, GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

Utbildning: 

Civilingenjörsexamen från Uppsala Universitet

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)

GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA)

CISSP Certified Information Systems Security Professional

Erfarenhet: 

IT-forensisk analys

Säkerhetsgranskningar inom bank, finans och spelindustri

Kravställning IT-säkerhet

Sårbarhetsskanning och penetrationstest

 

Telefon: 
073-930 24 49