Victor Sedin

Victor är civilingenjör från KTH inom teknisk fysik. Hans examensarbete använde en kombination av analytiska och numeriska metoder för att undersöka hur materia rör sig inuti diskreta kosmologiska modeller. Victor har ett brett intresse av IT och informationssäkerhet, här har han främst arbetat med due diligence, men även med kravställning och granskning av tekniska säkerhetsprodukter.

Telefon: 
072-253 44 04