Perimeter Security Control

I svallvågorna efter uppmärksammade sårbarheter som ”Heartbleed” och ”goto fail” lanserar vi nu prenumerationstjänsten SPSC (Simovits Perimeter Security Control). Med SPSC är ni som kund garanterad snabb återkoppling om en ny sårbarhet upptäckts i de programvaror/tjänster som ni har exponerade mot internet. 

Hur fungerar SPSC?

Ni som kund anmäler vilka applikationer/tjänster som ni vill ska övervakas. Vi kontrollerar kontinuerligt om det finns nya allvarliga sårbarheter i dessa applikationer/tjänster med omgående rapportering till er om så är fallet.

Vad tjänar jag som kund på SPSC?

Ni som kund får snabb återkoppling om nya sårbarheter upptäckts i de applikationer/tjänster som ni har exponerade mot internet. Det innebär att ni kort efter att nya sårbarheter upptäckts blir informerade om detta och snabbt kan planera åtgärder. Med SPSC behöver ni ej sålla i den uppsjö av sårbarheter som publiceras utan vi rapporterar endast allvarliga sårbarheter till er.

Kontakta oss gärna för mer information och ett prisförslag.