Skanningslösningar

Företag och organisationer har ibland som mål att genomföra sårbarhetsskanningar på regelbunden basis. Två möjligheter finns för att uppnå detta mål, antingen anlita konsulter vid varje tillfälle eller bygga upp en anpassad lösning för regelbundna skanningar. Det senare alternativet är det mest kostnadseffektiva i det långa loppet.

Skanninglösningar är oftast komplicerade än vid första anblicken. För att få en bra nivå så kan flera olika produkter behövas där produkterna kräver anpassade konfigurationer för att ge ett optimalt resultat. Med optimalt resultat innebär att så många brister som möjligt skall upptäckas samtidigt som så få ”false positives” som möjligt ska upptäckas.

Exempel på tjänster vi levererar

Vi kan bygga upp en kundanpassad skanninglösning baserat på de behov som kunden har. Skanninglösningen kan vara baserad på flera olika produkter beroende på kundens behov. Vi kan t.ex. hjälpa till med följande:

  • Teknisk design av lösning.
  • Nödvändig hårdvara, mjukvara och licenser tillhandahålls av Simovits Consulting.
  • Simovits Consulting dokumenterar de tekniska inställningar och rutiner som är nödvändiga för att miljön ska kunna upprätthållas
  • Utbildning för kundens personal om hur lösningen ska användas.
  • Om serviceavtal tecknas så ansvarar Simovits Consulting för underhåll av lösningen så som patchning, uppdatering av programvaror och uppdatering av licenser. Simovits Consulting bistår då också med hjälp att tolka rapporter genererade av lösningen.