Verktyg

Ibland är det svårt att hitta verktyg som löser specifika problem. Vi upptäcker i många fall att behov finns där vi är tvungna att utveckla egna verktyg för att kunna lösa våra uppdrag. Alla program kommer dock inte till vår hemsida utan endast de verktyg där utvecklingen nått så pass långt att en grundläggande kvalitet på programmet har uppnåtts.

NamicSoft Scan Report Assistant

NamicSoft används för att producera Word-rapporter av resultatet från sårbarhetsskanningar med verktyget Nessus. NamicSoft har bland annat stöd för att filtrering och sortering av servrar och sårbarheter, att slå ihop servrar och att ändra information. Resultatet sparas i en Word-rapport vars innehåll och utseende specificeras med hjälp av mallar som användaren själv kan designa. Programmet är utvecklat av Michael Pettersson och en testversion finns tillgänglig på Namicsoft.com

SSLDiagnos

Open Source programmet SSL-Diagnos används för att kartlägga konfigurationen av SSL. Verktyget kontrollerar vilka protokoll som tillåts (ssl2, ssl3, tls, dtls) samt vilka kryptografiska algoritmer som tillåts. Programmet används för att testa  och ge en bedömning över vilket skydd SSL-installationen ger. Verktyget har också support för pop3s, sip, smtp och ftps. Programmet är utvecklat av James Dickson. Ytterligare information och nedladdning finns på Sourceforge.